anorexia, krymská, hrib, veterina, kolaps, pľúca
 

    Po telefonickej konzultácii bol do ordinácie na Krymskej ulici dovezený 13-ročný kocúr s prejavmi dlhšie trvajúcej anorexie, regurgitácie, nadúvania a plynatosti. V krátkej minulosti bol ošetrený na urgentnom príjme na inom pracovišti pre zvýšenú plynatosť a zvracanie. Majiteľka popisuje striedavú anorexiu, prejavy grgania, posedavý postoj u mysky so žrádlom, bez ochoty vziat si potravu a postupný hmotnostný úbytok. Dýchanie sa zdá normálne, čúra pravidelne, kadenie v 3-dňových intervaloch.

    U kocúra bolo prevedené klinické vyšetrenie s nešpecifickým nálezom. Bol zaznamenaný úbytok hmotnosti, mierny stupeň dehydratácie, s matnou a naježenou srsťu. Lymfatické uzliny normatické, spojivky a sliznice matné, svetlo rožovej farby. Pravá dúhovka rozbrázdená. Oblasť hrudníka fonendoskopicky s ľavostranným stemneným dýchaním, s výraznejšie počuteľnými srdcovými ozvami, ktoré boli ohraničené v niektorých prípadoch nepravidelné. Nebol zaznamenaný pulzový deficit. Pulz bol tvrdý, silný. Prehmataním brušnej časti bola mierne citlivá oblasť epigastria (žalúdku a predného úseku tenkého čreva), zadná časť bruška prehmatná, bez prejavou bolesti, obličky (ledviny), prehmatné, nebolestivé, s hladkým povrchom, močový mechúr malý veľkosti detskej dlane.

Od kocúrka sme odobrali krv a urobili hematologické a biochemické vyšetrenie. Hodnoty vyšetrení boli v medziach normy. Nebola evidovaná odchýlka od obličkových a pečeňových referenčných ukazovateľov (ledvinových a jaterních). Kocúr sa javil ako "laboratórne zdravý jedinec". Na základe auskultačného (posluchového) nálezu na hrudníku sme spravili dve RTG projekcie hrudníka.

 

 

 

 

 

 

RTG - ľavostranná projekcia hrudníka. nejasne ohraničená silueta bránice. Zvyšena opacita a radiolucencia pľucneho poľa. Mierna odchýlka v srdcovej siluete. Plynatosť žalúdka (aerofágia) a slaba plynatosť tenkého čreva.

 

 

 

 

 

 

 

RTG - horná projekcia hrudníka. Srdce odtlačené na ľavú stranu k hrudnej stene. Pravá strana zvýšená radiolucencia pľúcneho poľa.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     U kocúra bola vykonaná podporná terapia zameraná na zvýšenie apetítu, zabreneniu regurgitácie, grgania, vstrebávania plynov a ovplyvnenie peristaltiky. 10 - dni po terapii, sa majiteľke kocúr zdá lepší, takmer vymizli prejavy grgania a regurgitácie, zvýšil sa príjem potravy, postupne naberanie na hmotnosti. Pacient je v súčasnej dobe v štádiu liečenia a udržiavacej terapie. 12. deň v priebehu terapie majiteľ došiel na dohodnutu preventívnu kontrolu RTG snímku. Kocúr je mierne apatický, s prevládajúcim abdominálnym  (brušným) dýchaním. Posluchovo zoslabená a ťažšie počuteľná srdcová ozva, zostrené pľúcne dýchanie.

     Kontrolné RTG vyšetrenie zachytilo progredujúci charakter s miernou kardiomegáliou, prevládajúcim kolapsom ľavého pľúcneho laloka, a zvýšenú opacitu na RTG snímku hrudníka. Majiteľovi bolo odporúčané sonografické vyšetrenie srdca. Echokardiografický sme zachytili prítomnost tekutinového výpotku v perikardiálnom priestore 0,2-0,4mm, s miernou tamponádou srdca. Neboli zistene defekty na srdcovej svalovine ako aj v rozmeroch a anatomickom zložení srdca. Prítomnosť tekutiny v hrudníku nebola zachytená. Oblasť ľavej strany hrudníka v mieste kolapsu pľúcneho laloku sonograficky nevyšetriteľná.

Projekcia prava pozdlžná. Biela čiara poukazuje na prítomnosť tekutiny v osrdcovníku (priestor medzi srdcovou svalovinou a tenkou blanou obklopujúcou srdce). Pomery ľavej predsiene, a aorty normatické, neboli zaznamenané morfoligické zmeny na chlopniach ani svalovine srdca. Srdcová báza bez zistenia nádoroviteho procesu. (prítomnosť tekutiny o hrubke 0,2-0,4 mm)

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad z pravej strany, priečna projekcia (krátka). Biele čiary poukazuju na priestor, v ktorom sa nachdza tekutina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad na srdce z ľavej strany. Pohľad na ľavú komoru, aortu, ľavú predsieň. Čisla 1, 2, predstavujú priestor v perikarde. Čísla 3, 4 diastolický rozmer medzikomorovej prekážky a ľavej steny komory v 2D projekcii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U pacietna sme naordinovali terapiu zameranú na zamedzenie pretrvavania výpotku, obmedzenie a až prípadne zastavenie. V prípade pretrvavania a hromadenia výpotku, kde hrozí tamponáda srdca, sme majiteľovi navrhlii perikardiocentézu (odsatie tekutiny z priestoru medzi srdcom a osrdcovníkom).  Súčasne je pacient v domácej terapii, s pravidelným e-mail., a prípadne telefonickým kontaktom s ošetrujúcim lekárom.

Domů | Služby | Inzerce | Články | Poradna | Kontakt
Copyright © 2010 MVDr. Ĺuboš Hrib | Design & vývoj Martin Blažek, Equimarket.eu
Veterinární klinika MVDr. Luboš Hrib je v Praze a kdysi býval v Jesenici. Praha je velmi krásně město a je zároveň hlavím městem České Republiky. Po D5 se dostanete do Jesenice. Veterinář hřib pochází ze Slovenské republiky jejímž hlavním městem ale není Praha, ale Bratislava. Do Prahy-Jesenice se přestěhoval, aby tu léčil zvířata, zejména kočky a psy. Chovatelské stanice v Praze jsou nadšeni z úžasné veterinární péče o jejich kočky a psi v okolí Prahy. V Jesenici již více nepůsobí a má svojí ordinaci v Liběři a pomáhá v Praze. Klientelu však má stále i v Jesenici.