salivácia, slintanie, diferenciálna diagnóza, hrib, veterina
 

      V čláknu sa snažím načrtnúť informácie o príčinach "nadmerného" slintania u mačiek. Rozoberám problematiku od vysvetlenia pojmu, mechanizmu, delenia príčin, až po diferenciálnu diagnostiku. Terapia je individuálna v závislosti od diagnózy a je výlučne na zvážení ošetrujúceho veterinárneho lekára, preto mi neprinaleží popisovať jednotlivé priebehy terapie.

     Pokilaľ ste niekedy vydeli mačku s penou v ústach po ceste autom, transporte a pod, resp. po domácich dávkach liečív, viete ako vyzerá priebeh slintania.

     Niektoré mačky však slintajú výrazne keď majú strach. Iné zasa majú penu z úst pri nepríjemnom pocite, zvracaní, bolestiach. V opačnom pozitívnom prípade však prejav zvýšeného slintania je aj "materinský" pocit mazlenia, prešlapovania a spúštania slin vo zvýšenej frekvencii. Väčšina z bežných príčin je benigná v prípade, že je krátkotrvajúca 20-30 min. Ale v prípade že mačka slintá bez akéhokoľvek udania adekvátneho dôvodu, ma penu v okolí úst, výrazny slinotok, a slintanie pretrváva dlhšie ako 30-60 minút a neexistujú adekvátne podnety a príčiny, je potreba konzultovať záležitosť s veterinárným lekárom.

     K nadmernému slintaniu dochádza buď pri nadmernej produkcií slin, alebo pri normálnej produkcií slín, ale neschopnosťou sliny prehltnúť alebo udržiať v dutine ústnej.

      Príčiny tohto problému môžu vychádzať buď priamo z dutiny ústnej (orálne príčiny), alebo príčiny extra-orálne (mimo dutiny ústnej) vychadzajúce z centrálnej nervovej sústavy, alebo gastrointestinálneho - tráviaceho, traktu.

      V klinickej praxi najčastejšou príčinou ne-patologických príčin zvýšeného slintania je strach a stres. Príchod jedinca do nového prostredia, psychický labilný jedinci, alebo návšteva veterinárneho lekára, ošetrovacie zákroky, aplikácia liečiv do pusy vyvoláva u mačiek prirodzenú rekaciu "boj-alebo útek" v podnetu zvýšeného strachu, čím dochádza k slinotoku. Jedná sa o vrátny proces, kde po návrate domov, adaptácii z nového prostredia, po manipulácii sa pacient vracia do normálu a prestáva slintať.

      Su však aj omnoho závažnejšie príčiny salivácie (zvýšene slintanie), hlavne u mladých mačiek do jedného roka, ktoré sa nezakladajú na podnetoch stresu a strachu. Hovoríme u nich o závažných možných problémov tzv. portosystemických shuntov (vrodená vada vývoja ciev v pečeni - játra).

     Z hľadiska delenia možných ochorení delím jednotlivé kapitoly s krátkym popisom podľa závažností ochorení a postupnej systematicky internej medicíny:

Anomálie - Portosystemické shunty 

     Jedná sa o vrodenú, ale aj možnú získanu poruchu v pečeňovom, alebo mimo-pečeňovom cievnom systéme. V takom prípade hovoríme o cievnej komunikácii medzi portálnym (pečeňovým) systémom a systemickým cievným systémom, kde sa vytvára anastomóza - spojenie. U mačiek sa vo väčšine prípadov jedná o vrodenú vadu, mimopečeňovú. Redukcia krvného prietoku cez pečeň (játra) vytvára tak klinický dojem malej pečeňe. By-passing, alebo anastomóza klinický spôsobuje zvýšenú cirkuláciu toxínov v krvnom obehu, ktoré dráždia nervový systém. Za normálnych okolností toxické látky sú detoxikované v pečeňovom parenchýme, ale v prípade "spojky" dochádza k cirkulácii v obehu a následné dráždeniu centrálneho nervového systému.

      Klinický sa ochorenie prejavuje širšou škálou nervových príznakov počnúc ataxiou, slabosťou, depresiou, triaškou, krčovitými stavmi, rozšírenými zrenicami, komatickým stavom až smrťou. Asi 78% mačiek ma zvýšenú produkciu slin! Môžu sa prejaviť príznaky poruchy tráviaceho aparátu - hnačka, poruchy pitia tekutiny - zvýšený príjem tekutin a zvýšene močenie. Časté klinické príznaky tohto ochorenia sú patrne okolo veku 6 mesiacov.

      Diagnóza za potvrdí diferenciálne. Sú nutné odbery krve na stanovenie špecifických ukazovateľov, prípadne pomocná RTG diagnostika. V prípade potvrdenia je nutný chirurgický zákrok, ktorým sa "spojka" preruší. Prognóza je dobrá len v prípade dobrého chirurgického výkonu a naloženia špeciálnej svorky, ktorá postupne v priebehu pár dní uzatvára "spojkový systém", čím sa postupné redukuje množstvo neurotoxínov v krví a obnovuje detoxikačná činnosť pečene.

Mechanické - Uviaznuté cudzie telesá v pažeráku (jícnu)

       Charakterizujem ako opakované pokusy a prehltnutie s natiahnutým krkom, dávením, grganím a výtokom načervenalého, krvavého, alebo bieleho penovitého sekrétu z dutiny ústnej. Často mačka škrábe a dráždi končatinami okolie dutiny ústnej, a snaží sa prípadne zabodnuté teleso zachytiť drápkom končatiny. Dochádza taktiež k šokovej hyperventilácii (zrýchlené dýchanie), ktoré neskôr prechádza do skleslosti, depresie, pretrvavajúceho slintania, anorexie až vyčerpanosti.

        Tým že mačky majú malé "papily - bradavice-háčiky" na jazyku, pri hrách hlavne s linearným cudzím telesom dochádza dosť často k jeho prehltnutiu. "Háčikový" systém bráni možnému vyzvráteniu tohto telesa. Stáva sa že teleso často skončí v tráviacom trakte, kde spôsobuje život ohrozujúce stavy. V prípade, že cudzie telesa uviaznu v okolí koreňa jazyka, hrtanu, alebo predného úseku pažeráka (jícnu), dochádza k typickým klinickým príznakom popisaným o stĺpec vyššie. V praxi pomerne často uviaznú v ústi hrtanu a predného úseku pažeráka aj kosti, alebo kostnaté zvyšky obalené mäsom, ktoré mačky pomerne často rýchlo prehltavajú. Z osobnej skúsenosti a postrehu sa to stáva väčšinou v kolónii väčšieho počtu mačiek, kde mačka - pred mačkou sa snaží odniesť čo najväčšiu porciu jedla, a čo najskôr prehltnúť pred ostatnými mačkami. Lineárne cudzie telesá ako špagáty (povrázky), nite, gumičky sú obľubou azda každej mačky..

Diagnóza sa zakladá na podrobnej anamnéze od majiteľa, klinickom vyšetre- ní a špecifických klinických príznakov. Odporúča sa RTG vyšetrenie, prípadna revízia predného úseku pažeráka a oblasti koreňa jazyka, endoskopické vyšetrenie. V prípade uviaznutia cudzieho telesá sa vykonáva manuálne ostránenie problému - rukou, pinzetou, klieštiky, alebo endoskopicky, resp. zasunutím telesa do žalúdka s následným vykonaním chirurgického zákroku na žalúdku.

    Prognóza je priaznivá a dobrá v prípade, že došlo k odstraneniu podstatnej príčiny, a nebola poškodená, resp. inak perforovaná časť pažeráka v hrudnej, alebo krčnej oblasti.

 

 

                   Uviaznuté cudzie telesá v dutine ústnej

          Akútny a veľmi náhly nástup slintania, grgania a hrabania v ústach so zápachov z dutiny ustnej. Mačky majú tendenciu končatinami vydrápať a vytiahnúť uviaznuté telesá. Evidentná je dysfágia a nechutenstvo. Pomerne častá lokalizácia problému v lícnej časti horného zubu - 4 premolár.

           U mačky potrebná revízia dutiny ústnej a vytiahnutie cudzieho telesa. V okolí poškodenia slizníc sa často vytvárajú erózie. Prognóza je priaznivá, v prípade sekundárnej infekcie potrebná krátkodobá antibiotická terapia.

Neoplastické (Nádorové) - Karcinóm (squamous cell carcinoma)

           Častejší výskyt u starších mačiek nad  10 rokov. 

 

 

Na dokončení článku sa pracuje....ďakujem za pochopenie... smiley

 

 

 

     


 

 

 

 

 

 

 

Domů | Služby | Inzerce | Články | Poradna | Kontakt
Copyright © 2010 MVDr. Ĺuboš Hrib | Design & vývoj Martin Blažek, Equimarket.eu
Veterinární klinika MVDr. Luboš Hrib je v Praze a kdysi býval v Jesenici. Praha je velmi krásně město a je zároveň hlavím městem České Republiky. Po D5 se dostanete do Jesenice. Veterinář hřib pochází ze Slovenské republiky jejímž hlavním městem ale není Praha, ale Bratislava. Do Prahy-Jesenice se přestěhoval, aby tu léčil zvířata, zejména kočky a psy. Chovatelské stanice v Praze jsou nadšeni z úžasné veterinární péče o jejich kočky a psi v okolí Prahy. V Jesenici již více nepůsobí a má svojí ordinaci v Liběři a pomáhá v Praze. Klientelu však má stále i v Jesenici.