Myasténia gravis, Mainská mývali, anorexia, hrib, veterina
 

    V polovici mája, po telefonickej konzulácii, som bol privolaný k ošetreniu takmer 2 ročného kocúra plemena Mainská mývali. Kocúr bol 2-3 mesiace po operácii lymfatickej uzliny. Aj napriek operácii kocúr strádal na hmotnosti, bol apatický, v niektorých prípadoch somnolentný, anorektický, bez prejavov teploty a slabý vykonať pohyb. Väčšinu času trávi spánkom, zaznamenali prejavy vymiznutia vokalizácie.

    Po osobnej návšteve majiteľ popisuje zníženú chuť do jedla, veľký úbytok na hmotnosti, apatiu, neochotu k pohybu a hre, bez zaznamenania doma meranej teploty.

    Po konzultácii a klinickom vyšetrení "Maxa" sme odobrali krv na laboratórne vyšetrenie - hematológiu a biochémiu. Pri odbere bola zaznamenaná koagulácia červenej zložky krve. Bola odporúčana návšteva v ordinácii s vykonaním špeciálnych vyšetrení a ďalších krvných odberov. V priebehu následujúcich dvoch dní "Max" nežral, bol apatický, vysílený, zoslabnutý, prestal komunikovať. Pri odbere ďalšej krve bola mikroskopicky potvrdená mierna pozitivita aglutináčneho testu a vzorky  boli odoslané na ďalšiu diagnostiku do zahraničných laboratórii. Sonografické vyšetrenie dutiny brušnej a thymusu, bolo bez patologického nálezu, echokardiografia vylúčila možnosť prípadnej hypertrofickej kardiomyopatie. Revízia hrtanovo-hltanovej časti odhalila zväčšenie tonzíl. Deň po vyšetrení majiteľ popisuje zvýšenú neochotu k pohybu a motavé pohyby panvových končatín, anorexiu  a neochotu prehltnúť ponúkanú potravu rukov, alebo striekačkou. V neskorých večerných hodinách sme preto "Maxa" transportovali na hospitalizáciu do ordinácie s nutnosťou zaviesť pažerákovú "jícnovú" sondu, s možnosťou okamžitého započatia umelého krmenia a stabilizácie pacienta. Z dôvodu zvýšenej svalovej slabosti panvových končatín sme v nočných hodinách urgovali laboratórium o dovyšetrenie špecifického ochorenia pre možnosť potvrdenia, alebo vyvrátenia jednej z možnostíí diferenciálnej diagnostiky - myasténiu gravis. 

     

            Zväčšená tonzila v ľavej časi hltanu (čierna šípka)                                   Max po zavedení pažerákovej "jícnovej" sondy

    Pacienta sme hospitalizovali, krmili umelou sondou, zaviedli rehydratačnú a podpornú terapiu. Došle výsledky z laboratórii vylúčili diferencialne problém minerálnych látok a hormonálnu poruchu. Biochemické ukazovatele poukazovali na odchýlku svalových parametrov. Hematologický a diferenciálny obraz zaznamenal zmeny bielej krvnej zložky. Veľké odchýlky od referenčného rozpätia sme zaznamenali pri elektroforéze bielkovín séra (Elfo bielkovin). Došlé výsledky zo zahraničia vylúčíli imunitné ochorenia červenej zložky krve.

     Stav pacienta sa mentálne a psychicky upravil, javil záujem o okolie, vyžadoval pozornosť a hladkanie. Zdravotný stav a postup slabosti sa však postupne zhoršoval a prechádzal z panvových končatin smerom k hrudníku. Max sa nevládal udržať na zadných, panvových končatinách, celá oblasť panve bola vláčna, voľna, bez odporu svalového tónusu. Citlivosť končatin bola zachovaná, peristaltika a močový zvierač zachovaný. Tým že pacient bol veľmi čistotný, vyprázdňovanie sme vykonávali po masážach na záhrade pred veterinárnou ordináciou. Max bol v pravidelných intervaloch krmený špeciálnym komerčným krmivom. Napájanie a doplnková terapia bola aplikovaná taktiež v mnoha prípadoch cez umelú sondu. 

     Aj napriek tomu že Max vnímal okolie vôkol seba, stav slabosti postupoval na hrudníkové končatiny. Tým, že ochorenie napredovalo a výsledky krve ešte neboli kompletné, potrebovali sme vydiferencovať genetický predispozičné ochorenie pre Mainské mývali - Spinálnu atrofiu svalov. Získané stery sme zaslali na diagnostiku do zahraničia. V priebehu krátkeho času nám zo zahraničia potvrdili dg. myasténie gravis. U Maxa boli pomerne vysoké hladiny protilátok proti acetylcholínovému receptoru. Stav pacienta sa naďalej zhoršoval a slabosť prechádzala na krčnú časť, a časť žuvacích a medzirebrových svalov. Bola započatá terapia s príslušnými liečivami. Klinický stav sa po medikácii mierne zlepšil, Max začal mierne hýbať panvovými končatinami a chvostom. Hrudníkové kočnatiny mal uvoľnené, krk tuhý. Hrudníkovo-brušné dýchanie postupne nahradzovalo dýchanie brušné, čím začala komplikácia ventilácie. Došlé výsledky zo zahraničia vylúčili možnosť ochorenia SMA -spinálnu atrofiu svalov. Pacienta sme naďalej v pravidelných intervaloch krmili a napájali cez umelú sondáž, masírovali končatiny a predchádzali tak preležaninám. Aj napriek prechodnému zlepšeniu klinického stavu nám však Max svoj boj s týmto ochorením prehral. Došlo postupne k vymiznutiu činnosti medzireborvej svaloviny, čím sa vyblokovala činnosť dýchania a celej ventilácie. Resuscitácia v takomto prípade je neúspešná a bezvýsledná a pacient po 14 dňovej hospitalizácii a dovršení 2 rokov života v obedňajších hodinách uhynul.

Myasténia gravis: 

     Myasténia gravis je veľmi zriedkavé autoimunitné ochorenie u mačiek, zapríčinené autoprotilátkami proti acetylcholínovým receptorom (AChR) na nervosvalovom spojení. Etoliógia u mačiek je v mnohých prípadoch nejasná.  Protilátky zapríčiňujú poruchu neuromuskulárnej transmisie, ktoré sa prejavuje charakteristickou kolísavou slabosťou a unaviteľnosťou v priečne pruhovanom svalstve. Postihnuté môže byť okulárne, tvárové, orofaryngeálne, trupové, končatinové svalstvo, svaly ramenných a panvových pletencov v akejkoľvej kombinácii a intenzite. Býva porucha ovisnutého viečka, ťažkosti so žuvaním, prehĺtaním alebo vokalizáciou. Sú to pomerne časté iniciálne príznaky. Častým príznakom je aj slabosť niektorej izolovanej svalovej skupiny, napr. naťahovače a ohybače prstov, bedrového kĺbu, ramenného pletenca a krku. Charakteristickým znakom myasténie sú zreteľné zmeny v intenzite svalovej slabosti v priebehu krátkych časových období, typická je tendencia k zhoršovaniu v priebehu dňa. Slabosť sa charakteristicky zhoršuje aj pri prolongovanej záťaži postihnutých svalov. Priebeh MG je variabilný, ale spravidla progredujúci. Pri klinickom vyšetrení pacientov so suspektnou MG je potreba sa zamerať na detekciu slabosti a príslušných príznakov v jednotlivých svalových skupinách, resp. jednotlivých svaloch. Diagnózu MG potvrdzujú reparačný farmakologický test (intravenózne podanie neostigmínu - v súčasnosti sa vo veterinárnej medicíne využíva zriedkavo), a dôkaz autoprotilátok proti AChR. V liečbe sa používajú inhibítory cholínesterázy, prípadne imunosupresívne preparáty. 

     Prognóza je variabilná a závisla od postihnutia svalových častí. Komplikáciou býva sťažené dýchanie a vyblokovanie svaloviny hrudníka a prípadna aspiračná pneumónia.

Schéma naviazania pritilátky proti acetylchol. receptoru:

Porucha nervosvalového prenosu u myasténie gravis je spôsobena blokádou acetylcholinového receptoru patologickou protilátkou. Za normálných okolností sa acetylcholín uvoľňuje zo synaptickej vezikuly, a viaže sa na špecifické väzobné miesta pre acetylcholín na acetylcholínovom receptore. Tým sa prenáša zložitou biochemickou cestou prenos nervového impulzu z nervu na sval. Pri myasténii gravis však dochádza k blokácii väzobného miesta pre acetylcholín. Na toto miesto sa viaže protilátka, ktorá takto zabrání acetylcholínu naviazať sa na acetylcholínový receptor. Tým vzniká špecifická svalová slabosť dôsledkom poruchy prenosu impulzu z nervu na sval.

Video poukazuje na úplnú svalovú slabosť celého tela. Telo hadrovité bez svalového tónusu a akéhokoľvek napätia.

 

 

MVDr. Ľuboš Hrib

 

 

 

 

 

 

 

 

Domů | Služby | Inzerce | Články | Poradna | Kontakt
Copyright © 2010 MVDr. Ĺuboš Hrib | Design & vývoj Martin Blažek, Equimarket.eu
Veterinární klinika MVDr. Luboš Hrib je v Praze a kdysi býval v Jesenici. Praha je velmi krásně město a je zároveň hlavím městem České Republiky. Po D5 se dostanete do Jesenice. Veterinář hřib pochází ze Slovenské republiky jejímž hlavním městem ale není Praha, ale Bratislava. Do Prahy-Jesenice se přestěhoval, aby tu léčil zvířata, zejména kočky a psy. Chovatelské stanice v Praze jsou nadšeni z úžasné veterinární péče o jejich kočky a psi v okolí Prahy. V Jesenici již více nepůsobí a má svojí ordinaci v Liběři a pomáhá v Praze. Klientelu však má stále i v Jesenici.